Argitaratuta 19 martxoa 2015 Aitak berdintasunean |

aitak_500

#Aitak+ kanpaina Emakundek bultzatu du, Gizonduz ekimenaren barruan, ardurak erdibanatzen dituen gurasotza paretsua bultzatzen lagundu nahian; sinetsita gaudelako gizarte hobea lortuko dugula gurasoek seme-alabak hazteak dakartzan lanak eta onurak berdintsu banatu eta betetzen badituzte. Gero eta gizon gehiago hasi dira era horretako guraso izaten, eta horiek nola jokatzen duten agertu nahi dugu, jendaurrean jarri, beste gizon batzuek ere hortik eredu har dezaten.  Horrez gain, gurasoek kontu hauei buruz hitz egiteko solasgunea sortu nahi dugu, beren esperientzien eta kezken berri emateko elkarri.

Justifikazioa eta helburuak:

Familia, eskola, komunikabide eta abarretan guraso izateko era desberdina erakusten zaigu gizonei eta emakumeei, ez zaizkigu zeregin eta inplikazio berdinak ematen batzuei eta besteei. Gizartean gizon edo emakume izateko jarri dizkigun rol eta estereotipo horiexek dira, hain justu, gaur egungo gizarte sexista honen euskarri eta, hala, gizonek oraindik ere botere ekonomiko eta politiko handiagoa daukate, eta emakumeentzat geratzen da etxeko lanen nahiz jendea zaintzearen ardura.

 Euskadin, etxetik kanpo ere lan egiten duten emakumeek askoz denbora gehiago pasatzen duten umeak nahiz premia handikoak zaintzen gizonezkoek baino.  Etxetik kanpo lan egiten duten emakumeek egunean 4.9 ordu egiten dituzte 15 urtetik beherako seme-alabak zaintzen; gizonezkoek, berriz, 3.1 ordu egunean.  Premia handiko jendea zaintzen ere bada desberdintasunik, gizonek egunean 1,5 ordu egiten dute norbait zaintzen eta emakumeek 2,3 ordu.

Hurkoak zaintzea oso pozgarria izan badaiteke ere, lantegi hori oso gaizki partituta dago eta gizonezkoek ez dute hainbeste ardura hartzen, eta azkenean emakumeentzat norbait zaindu beharra oztopo bihurtzen da bai lanean aurrea egiteko, bai eremu publikoan jarduteko, bai bere aisia eta osasuna behar bezala lantzeko eta abar. Alegia, lan-eskubideak nahiz babes soziala murriztu egiten dizkie egoera honek emakumeei.

Martxoak 19, “Aitaren egun” tradizionala, aitzakia ezin hobea da egoera hau aldatu nahi eta horretan ahalegintzen ari diren gizonak gogoetan jarduteko.  Amaren pareko aita izatea, ardura berdina izatea, ez da behin zerbait eginda bere kasa etortzen; ez: bizitzeko filosofia berria hartu behar da, eta egunero horretan ahalegindu. Guraso izateko era asko daude: biologikoki, adopzioz edo harreraz, aita edo ama bakarra izanez, sexu bereko bereko bikotea edukiz… Baina aita parekoa izaten ikasteko bidea beti bera da:

  • Etxeko lanak eta umeen zaintza banatu behar dira.
  • Besteak eta norbera zaindu behar da, eta ingurukoei ere besteak zaintzen erakutsi behar zaie.
  • Norberaren ekintzen bidez seme-alabei erakutsi behar zaie ez dagoela “mutilen konturik” edo “nesken konturik”; eta batzuei zein besteei jokabide eta gizalege berdina erakutsi behar zaie, neska edo mutil diren albora lagata, pertsona aske eta autonomo izan daitezen bai arlo publikoan bai pribatuan.
  • Hartu beharreko baimen, eszedentzia edo jardun-murrizketak hartu behar dira umeak zaintzeko.

Inposizioa baztertu behar da, eta horren ordez hizketaren bidez konpondu behar dira arazoak, negoziatuz, eta sentipenak eta zalantzak besteari erakutsiz.

Gizarte justua eta generozko bereizkeriarik gabekoa eraikitzeko, aita izateko eredu tradizionala aldatu behar dugu. Oraindik ere nagusi da gure gizartean, baina gizon batzuk dagoeneko hasita daude, urratsez urrats, bide berria urratzen, hurrengoen eredu.

Animatu, parte hartu  #Aitak+ kanpainan eta eman zure berri.

Irekian eztabaida:

https://www.facebook.com/gizonduz

https://twitter.com/Gizonduz @Gizonduz.

#Aitak+

 

Be Sociable, Share!